© Dr. Bettina König

Boomwortelpad Harz

In een oogopslag

  • Bad Harzburg

Het eerste wortelpad in Duitsland, dat zich in de directe nabijheid van een boomtoppenpad bevindt.

Het omvat verschillende stations om de bezoekers te sensibiliseren voor een van de belangrijkste basisorganen van een plant en de dierenwereld.
Het pad, dat direct onder het boomtoppenpad in het Kalte Tal werd ingericht, is ingedeeld in verschillende stations. Zo wordt de bezoeker via een worteltunnel naar het rijk van de wortels gebracht. Dan volgt een blik in het bodemprofiel en dus in het "hart" van de bosomgeving.
Verder is er aandacht voor diverse kevers en insecten, zoals de mestkever of de regenworm, die op en in de bodem voorkomen en een belangrijke rol krijgen toebedeeld. Er wordt ook rekening gehouden met de statische krachten van de bomen, d.w.z. de fysieke krachten die op de wortels werken, vooral bij extreme weersomstandigheden.

Op de kaart

38667 Bad Harzburg


Wat zou je als volgende willen doen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.