© Heinz A. Behrens

Klooster Wendhusen

In een oogopslag

  • Thale

WENDHUSEN - klooster uit de Karolingische periode, adellijk landhuis en levende geschiedenis

Het adellijke kanunnikenklooster in Wendhusen werd rond 825 gesticht door Gisla, de oudste dochter van graaf Hessi, en zijn vrouw Gisla, een zuster van Karel de Grote. De stichting van het klooster was waarschijnlijk een wens van Karel de Grote en maakt deel uit van de stichtingsgolf en kerstening door instellingen in de 9e eeuw met de hulp van Saksische adellijke families.
Het klooster werd voor het laatst als zodanig vermeld in 1519. Het resterende "Klosterhof" met zijn heilige gebouwen was al in 1536 een leengoed van de graven van Regenstein en werd ontheiligd. Tot 1945 waren de families von Weddelsdorf, von Watzdorf, von Steuben, von Hartwig en von dem Bussche achtereenvolgens eigenaar van het "landhuis" Wendhusen/Thale.
Van de voormalige kloostergebouwen zijn delen van de hallenkerk uit het begin van de 9e eeuw met een deel van de vrouwenkloostergalerij bewaard gebleven. Het is aantoonbaar de oudste nog bestaande galerij.

Op de kaart

Nordharzer Altertumsgesellschaft e.V.

Wendhusenstr. 7

06502 Thale


Phone: 03947 63669

E-mail:

Verdere inlichtingen

Contact person

Herr Heinz A. Behrens

Wendhusenstr. 7

06502 Thale


Wat zou je als volgende willen doen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.