© Portal zur Geschichte Sammlung Frauenstift Gandersheim

Vanaf het begin van de macht - Bad Gandersheim

In een oogopslag

  • Bad Gandersheim

Bad Gandersheim bezoeken is het terugkeren naar de oorsprong van de Saksische koningen en keizers.

Bad Gandersheim bezoeken is het terugkeren naar de oorsprong van de Saksische koningen en keizers.

Hertog van Saksen Liudolf (ca. 806-866) stond aan het hoofd van een van de eerste adellijke families  in de regering van Karel de Grote, die bekend was binnen het Christendom. Naar hem werden de Adeldynastie van Liudolfinger, later ook Ottonen, vernoemd. Hij heeft samen met zijn vrouw Oda in 852 de abdij van Gandersheim opgericht. Vanwege de nauwe band met de keizerlijke familie had deze eeuwenlang een even bevoorrechte positie als het klooster Quedlinburg, die deels werd bestuurd door dezelfde Abdissen. De Abdissen: De eerste Hathumod (852-874), werd al - een zeldzaamheid - in een hedendaagse biografie beschreven. Gerberga II (949-1001), de zesde, bevorderde Roswitha von Gandersheim, een van de eerste schrijvers van Europa na de antiek. Getiteld "abdis" was Elisabeth Ernestine Antonie (1713-1766) door haar barokke hofhouding meer dan oprecht. Een tijdsbestek van een ander soort kunst maakte een speciaal project van de stad mogelijk: Wanneer u door de ‘poort van de geschiedenis’ loopt, kunt u op de wegen van de kloosterkerk St. Anastasius en St. Innocentius, via een ongewone kerkschat, de kloosters Brunshausen en Clus, naar het Stedelijk Museum, de abdijgebouwen en het kasteel van de Braunschweiger hertogen in de tijd van de Ottonen en in de 1200 jarige geschiedenis van de stad duiken.

Op de kaart

Tourist-Information Bad Gandersheim

Stiftsfreiheit 12

37581 Bad Gandersheim


Phone: 05382 73700

E-mail:

Wat zou je als volgende willen doen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.