© René Grusche

Lutherstadt Eisleben

Geschiedenis herleeft

Het meer dan 1000 jaar oude Lutherstadt Eisleben is de geboortestad van Maarten Luther en wordt omgeven door de glooiende heuvels van het Mansfelder Land in het oostelijke Harz-voorgebergte. De nagedachtenis aan de grote Duitse hervormer wordt door de stad bewaard in het UNESCO Werelderfgoed.

Behalve het geboorte- en sterfhuis van Maarten Luther zijn ook de kerken St. Petrus en Paulus, St. Andreas en St. Anna, alsmede het Luthermonument op het marktplein gedenktekens van de Lutherherdenking. Deze zijn met elkaar verbonden door het "Lutherpad Eisleben", een wandelroute met kunstpresentaties over specifieke Luther-thema's.

In het geboortehuis van Luther biedt een tentoonstelling in 13 zalen de bezoeker een interessant inzicht in de sociale omstandigheden die Luthers jeugd hebben gevormd. De doopkerk van St. Petri-Pauli is een laatgotische hallenkerk die indruk maakt door haar hoge zuilen en netgewelven. In het koor wordt de herinnering aan de doop van Luther bewaard met de "Luthertaufstein" (de doopvont van Luther). Het was in de Andreaskerk dat Maarten Luther zijn laatste vier preken hield en twee predikanten in het ambt inwijdde. Bovendien werd zijn lichaam hier opgebaard voordat het naar de slotkerk in Wittenberg werd overgebracht. Het Luther Monument is een bronzen beeldhouwwerk en toont de hervormer met een bijbel in zijn linkerhand en een pauselijke bul in zijn rechterhand. Luthers sterfhuis is een museum ter herdenking van zijn laatste verblijf in Eisleben en zijn dood. De kerk van St. Anne steekt als mijnwerkerskerk indrukwekkend boven de stad uit. Het is ook de eerste Lutherse kerk in de regio Mansfeld.

Behalve de Luthergedenktekens heeft Eisleben nog een andere bezoekersmagneet in de vorm van het cisterciënzerklooster St. Maria in Helfta, dat aan de Romaanse Route ligt en de kroon op het werk van de Duitse vrouwenkloosters is.

De vindplaatsen van de bijna 800 jaar oude koperleisteenwinning in de regio Mansfeld, de weidemarkt van Eisleben – het grootste volksfeest van Midden-Duitsland – en talrijke vrijetijdsactiviteiten en excursiebestemmingen maken een bezoek aan de regio tot een belevenis.

[Translate to Niederländisch:] Urlaub in der Lutherstadt Eisleben

© Sr. Pauline

Toeristeninformatie Lutherstadt Eisleben

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.