Menu

Lutherstadt Eisleben

Eisleben en de reformator Luther

De meer dan 1000-jarige stad Eisleben ligt in het oosten van de Harz, in het zacht glooiende heuvellandschap van het Mansfelder Land. Het is de geboorte- en sterfplaats van de reformator Martin Luther – in het Nederlands vaak Maarten Luther genoemd.

  • Lutherstadt-Eisleben

De Luthergedenkplaatsen in Eisleben staan sinds 1996 op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed. Ze zijn ‘een veelbetekenend deel van de geschiedenis der mensheid en zijn als oorspronkelijke schouwplaatsen van de reformatie van buitengewone universele betekenis’. Het geboortehuis in Eisleben laat afkomst en kindheid van de reformator zien. In 13 vertrekken worden de maatschappelijke betrekkingen, die Luthers jeugd bepaalden gepresenteerd.

In het huis waar Luther stierf, werd in september 2012 met een nieuwe tentoonstelling als museum heropend. Het museum geeft onder andere een inkijk in de afkomst van de reformator en de vroomheid van de middeleeuwen. De tentoonstelling in Luthers sterfhuis vertelt over de laatste dagen en uren in Luthers leven in Eisleben, van Luthers omgang met de dood en het sterven en zijn invloed op de cultuur van het sterven. 

In de doopkerk St. Petri-Pauli wordt met de ‚Luthertaufstein‘ – de Lutherdoopsteen – de herinnering aan Luthers doop bewaard. In de St. Andreaskerk hield Martin Luther zijn laatste vier preken en lied twee predikanten intrede doen. Daarnaast werd hier zijn in lichaam opgebaard, voor deze naar de Slotkerk in Wittenberg werd gebracht.

De ‘Lutherweg Eisleben’ verbindt de Luthergedenkplaatsen en de kerken van de stad. Op de laatste zondag in augustus vindt hier een gezamenlijke openbare wandeling plaats.

U wilt meer over Eisleben en de bezienswaardigheden weten? Op www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de vindt u alle informatie over de stad.

Toeristen informatie

Lutherstadt Eisleben & Stadt Mansfeld e. V.
Hallesche Straße 4-6
06295 Lutherstadt Eisleben
Telefon: 0049 (0) 3475 602142
infonoSpam@lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de
www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de

loading