© Ideengut, J.Arndt, Jan-Billy Blum-Arndt

Christelijk centrum van de Harz regio – Halberstadt

In een oogopslag

  • Halberstadt

De voormalige middeleeuwse pracht van Halberstadt laat zich het beste vanaf een afstand bewonderen.

De voormalige middeleeuwse pracht van Halberstadt laat zich het beste vanaf een afstand bewonderen, wanneer de torens van de kathedralen Lieve vrouwenkerk en Martini kerk zich met van veraf zichtbare stadskronen verbinden.

De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende periode hebben helaas onoverzienbare schade in het historische stadsbeeld aangericht. Des te indrukwekkender verkondigen de gebouwen het belang van de voormalige bisschopsstad. Al onder Karel de Grote was Halberstadt waarschijnlijk rond 804 zetel van de bisschop van het aan de oostzijde gelegen bisdom van de toenmalige christelijke wereld. De geestelijke en de wereldlijke macht van de bisschoppen balden zich op het kathedraalplein. Hier is ook de plaats van het Karolingische voormalige gebouw van de kathedraal St. Stephanus en St. Sixtus (gebouwd in 1236/39 - 1491). Het elegante totale effect van de interactie van de naar de stijl van de Noord-Franse gotische hemel opwaartse architectuur, de rijke sculptuur en glas in lood ramen, maken van de kathedraal een uniek gebouw in Duitsland. Dit belang wordt onderstreept door een van de grootste middeleeuwse kerkschatten in Europa. De domschat van Halberstadt, bestaande uit altaarstukken, wereldberoemde textielkunst, juwelen, kostbare religiën met veel meer winning aan waarde door zijn traditionele oorspronkelijke bestemming. Als tegenhanger van de kathedraal ligt aan de westelijke kant van de domplaats de Lieve vrouwenkerk, waar vanaf het begin een deel van een voormalig Augustijner koorherenklooster uit het jaar 1005 teruggaan. Binnen de kerk zorgen de opzichtige vier torens voor een kunsthistorisch juweeltje: De koorbarrières met de individueel ontworpen figuren van Jezus, Maria en de apostelen zijn de best bewaard gebleven ten noorden van de Alpen. Landmark van de stad is echter een andere constructie: De aan de buitenkant van het domplein gelegen Martinikerk laat uw uitzicht struikelen – de twee ongelijke torens zijn gewoonweg uniek! De bouwstijl kan gelovig doorgevoerd worden: De St. Johanniskerk (1646-1648) lijkt inderdaad vanaf de buitenkant een onopgesmukt vakwerk, in het bijzonder doordat de klokkentoren vrijstaand van de kerk geplaatst werd, echter binnen wordt de bezoeker omhuld met warmte in de rijk met houtkunst ontworpen ruimte. Verleden, heden en toekomst verbinden het voormalige klooster St. Burchardi.

Op de kaart

Tourist Information Halberstadt

Holzmarkt 1

38820 Halberstadt


Phone: 03941 551815

E-mail:

Wat zou je als volgende willen doen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.