© Alexander Kaßner

Stiftskerk Sint-Cyriakus

In een oogopslag

  • Quedlinburg OT Gernrode

Een bijzonder sieraad uit de schatkist van de Harz-architectuur is te vinden in Gernrode.

Het huidige gebouw dateert uit 959 en is dus, samen met de Sint-Michaelskerk in Hildesheim, een belangrijke getuigenis van de Ottoniaanse architectuur, een voorloper van de Romaanse stijl. Markgraaf Gero, die het klooster heeft gesticht en rijkelijk heeft bedeeld, ligt begraven in deze kerk, die, op eigenzinnige wijze, bijna geen rechte hoeken heeft. Naast andere kenmerken van het gebouw is het vooral het Heilig Graf, het oudste bewaard gebleven voorbeeld van een replica van het graf van Christus in Jeruzalem, dat de bron vormt van de verrijzenis van het geloof van de middeleeuwse wereld.

Op de kaart

Informationen: Gernrode Information

Marktstraße 20

06485 Quedlinburg OT Gernrode


Phone: 039485 93022

E-mail:

Wat zou je als volgende willen doen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.